THANH TOÁN

Chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán :

  • Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng
  • Chuyển khoản ngân hàng

 

Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản tại ngân hàng

Techcombank theo số tài khoản: 10522324324016

Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần bánh ngọt Thu Hương Tại ngân hàng Techcombank, chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Hàng Đậu

 

 Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản tại ngân hàng

Vietcombank theo số tài khoản: 0011004210434

Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần bánh ngọt Thu Hương Tại ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Sở Giao Dịch

Method of Payment

We accept the following forms of payment:

  • Cash on Pickup, Cash on Delivery,
  • Bank Transfer

 

Payment by bank transfer at Techcombank

Account number: 10522324324016

Account holder name: JSC pastry Thu Huong At Techcombank, Hoan Kiem branches and transaction offices Hang Dau

 

Payment by bank transfer at Vietcombank

Account number: 0011004210434

Account Name: JSC pastry Thu Huong At Vietcombank branch Services Department Dao.